Seřízení výšky datové části v datumo-textovém razítku Trodat 54xx

Zde najdete jednoduchý postup, jak seřídit do správné výšky pozici datumové části v kombinovaném datumo-textovém razítku Trodat Profesional řady 54xx a obdobných razítek. Pokud datumová část razítka zanechává nedostatečný otisk oproti zbylé textové desce razítka a nebo naopak textová deska razítka zanechává nedostatčný otisk oproti otisku datumu, pak právě v tuto chvíli je nutné seřízení výšek textové a datumové části razítka vůči sobě, aby celkový otisk razítka byl stejnorodý a kvalitní v celé ploše. 

Pokud otočíme razítko vzhůru nohama, pak zde nalezneme 2 malé seřizovací šroubky, jejichž pootočením lze jemně seřídit výšku datumové části vůči textové desce razítka. K seřízení lze použít malý křížový, případně velmi malý plochý šroubovák. 

Správný otisk razítka se stejně seřízenou výškou datumové části a textové desky vypadá takto:

 


Pokud je otisk datumové části nedostatečný oproti otisku zbylé textové desky:

Příčina: datumová část je příliš nízko oproti textové desce

Seřízení: pootáčením šroubků proti směru hodinových ručiček posouváme postupně datumovou část nahoru. Pootáčení šroubků provádíme nejlépe po půlotáčkách a stejně u každého šroubku a vždy zkoušíme, jak se změní celkový otisk razítka. Jemné doseřízení provedeme pak po čtvrtotáčkách.

 


Pokud je otisk textové desky nedostatečný oproti otisku datumové části:

Příčina: datumová část je příliš vysoko oproti textové desce

Seřízení: pootáčením šroubků ve směru hodinových ručiček posouváme postupně datumovou část dolu. Pootáčení šroubků provádíme nejlépe po půlotáčkách a stejně u každého šroubku a vždy zkoušíme, jak se změní celkový otisk razítka. Jemné doseřízení provedeme pak po čtvrtotáčkách.

 


Pokud případně jedna strana datumové části tiskne slaběji nebo s vynecháním než druhá strana, lze pootáček každým šroubkem zvlášť v jiném směru seřídit i samotný náklon datumové části proti textové desce. Po každém pootočení šroubku vždy proveďte kontrolní otisk a zhodnoťte, zda se pootočením otisk zlepšil či zhoršil a tedy zda pootočení šroubků bylo ve správném nebo špatném směru. Je to sice časově náročnější práce vyžadující řadů pokusů, ale i náklon se dá postupně vyladit a seřidit.

 

Pokud si na tento postup netroufnete, seřízení Vám provedeme na kterékoliv z našich provozoven HARON.